Grupul de inițiativă din Buzău i-a făcut romancierei

Dora Alina Romanescu o călduroasă primire.