romanO CARTE CA UN FILM

M-am întrebat adesea care este motivul imensului succes al telenovelelor. Am găsit multe posibile răspunsuri, iar cel mai simple și justificat mi s-a părut acela că dincolo de condiția socială a personajelor de regulă, fie la limita de sus a societății, fie la extrema opusă, dincolo de suspans legat de anumite situații sau evenimente neobișnuite în care sunt implicați eroii principali, dincolo de aparenta diversitate a subiecților, există un element comun: investigarea și explorarea cât mai minuțioasă a trăirii sufletești, a sentimentelor și reacțiilor psihologice ale personajelor.

Telenovela este o versiune vizuală a romanului clasic de dragoste care chiar dacă nu ne referim la capodoperele genului emoționa uneori până la lacrimi cititorul și-l făcea să se recunoască în eroii și situațiile zugrăvite.

Aceasta este și impresia pe care o lasă volumul „Dealul Comorii”, cartea de debut a doamnei Dora Alina Romanescu (Saveta Georgescu). Îndeobște, o femeie care simte imboldul de a scrie ceea ce are de spus începe prin a-și încerca puterile în domeniul poeziei sau al prozei scurte. Faptul de a debuta cu un roman mi se pare în sine un act de curaj. Autoarea mânuiește însă cu dezinvoltură condeiul, fraza bogată și curgătoare ținând de un mai vechi și îndelungat exercițiu al scrisului precum și de o atentă muncă asupră textului. De remarcat și buna structură a textului în care destinul complex al unei femei este urmărit nu în ordine cronologică, ci printr-o succesiune a episoadelor, justificate de filonul narativ, textul legându-se în mod firesc. Cadru didactic prin formație, autoarea este o fină cunoscătoare a psihicului uman. Personajele ei au o viață proprie, cu trăiri și reacții veridice. „Dealul Comorii” se înscrie în buna tradiție a romanului clasic de dragoste în ciuda unor stângăcii și inadvertențe inerente unei lucrări de debut, este străbătut de un fior luminos emanând căldură și sinceritate și pe care cred că-l putem numi talent.

ALINA BEIU DEȘLIU

roman