SELECȚIUNI DIN „PREFAȚA”, LA ROMANUL „DEALUL COMORII”


...Sufletul are nevoie, pentru a se vindeca, de iertare și încredere. Sinceritatea și dregostea ne umanizează. Femeia este pe drept cuvânt marea lumină a universului și trebuie ocrotită și protejată în fața supliciilor vieții. Cine vrea să srăpânească viitorul, trebuie să domine trecutul. Așa se întâmplă și cu această carte. Atitudinea spirituală este un îndemn permanent de autodepășire, de perfecționare și de deschidere a inimii spre lumină.

...Citind această carte, acest srtigăt de durere, veți avea senzația că, undeva în univers, există un prieten adevărat care a învins disperarea și și-a învins propriul destin atât de nedrept uneori. Și acel prieten este acest roman atât de dureros, dar atât de adevărat. Este drama pe care o trăiește fiecare din semenii noștri în spatele ușilor închise, acceptându-și destinul ca pe o sentință a propriei existențe...

Emilia Dabu, membru al Uniunii Scriitorilor din România